?

Log in

No account? Create an account
Marek
Luinthoron's LiveJournal v.15.3
First snow! Yay! :) The Christmas Card Address Poll 2006 
30th-Oct-2006 07:17 pm
Gundam 00: Saji / Cute / Blue
First snow! Yay! :)

The Christmas Card Address Poll 2006
Comments 
30th-Oct-2006 06:46 pm (UTC)
Nüüd siis lõpuks lumi ka teil.
Siin üleval pool on terve päeva sadanud. Nüüd õnneks on sadu järgi jäänud. (^_^)
This page was loaded Aug 19th 2019, 2:24 pm GMT.